Ostatnie działania TikToka w kontekście zgodności z unijną ustawą o rynkach cyfrowych (DMA – Digital Markets Act) wywołują dyskusje na temat przyszłości aplikacji w Europie. TikTok zadeklarował swoje zaangażowanie w przestrzeganie wymogów ustawy oraz dostosowanie się do nich do 6 marca, daty wyznaczonej na te zmiany.

Jednym z kluczowych aspektów, których dotyczy DMA, jest możliwość przenoszenia danych użytkowników między różnymi platformami. TikTok zaoferował narzędzia umożliwiające pobieranie kopii postów i danych użytkowników oraz publikowanie ich na innych serwisach. Narzędzie “Pobierz swoje dane” daje użytkownikom możliwość zgłoszenia prośby o otrzymanie kopii ich danych, a nowy interfejs API Data Portability pozwala zarejestrowanym deweloperom poprosić użytkowników o zgodę na przenoszenie ich danych. Ta inicjatywa odzwierciedla dążenie TikToka do wspierania idei kontestowalnego rynku i zapewnienia użytkownikom większej kontroli nad swoimi danymi.

Ważną kwestią są również dane użytkowników biznesowych. TikTok oferuje analizy mierzące efektywność działań kont biznesowych, a w przyszłości planuje ulepszyć narzędzia związane z przenoszeniem tych danych. Poprzez wprowadzenie oddzielnego formularza na stronie internetowej dla kont biznesowych, TikTok zamierza zacieśnić współpracę z przedsiębiorcami, umożliwiając im udział w procesie doskonalenia funkcji i narzędzi związanych z DMA.

TikTok i zgodność z unijną ustawą DMA - Digital Markets Act

Jednak nie wszystkie aspekty ustawy DMA spotkały się z aprobatą TikToka. Platforma zakwestionowała swoje oznaczenie w kategorii “usług społecznościowych online”, argumentując, że może to osłabić pozycję konkurencyjną aplikacji. TikTok w pełni popiera cele ustawy DMA, ale kwestionuje sposób, w jaki została ona zastosowana wobec niego. Platforma zamierza kontynuować swoje działania prawne w celu wyjaśnienia i zakwestionowania tego oznaczenia.

Wnioski płynące z działań TikToka w kontekście ustawy DMA są zróżnicowane. Z jednej strony, firma aktywnie dostosowuje się do wymogów prawnych, udostępniając narzędzia umożliwiające przenoszenie danych i analizę efektywności działań. Z drugiej strony, TikTok podkreśla konieczność przejrzystości i sprawiedliwości w zastosowaniu przepisów ustawy DMA do różnych platform internetowych. Ostatecznie, efekty działań TikToka w kontekście ustawy DMA będą miały istotny wpływ na rozwój regulacji dotyczących rynku cyfrowego w Europie.

Źródło: materiały prasowe platformy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *