Pisaliśmy już o wysokiej karze od UOKiK za faworyzowanie własnego sklepu, jednak to nie jedyna grzywna. Urząd dodatkowo na giganta e-commerce nałożył kolejną karę, związaną z klauzulami w umowach.

Druga z wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzja dotyczy zasad współpracy między Allegro a konsumentami. Pod lupę wzięte zostały regulaminy, z których korzystają użytkownicy zakładający konto oraz użytkownicy usługi „Allegro Smart!”. To właśnie w tych dokumentach UOKiK dopatrzył się uchybień.

Klauzule modyfikacyjne są niedozwolone

Okazało się bowiem, że w obu regulaminach platforma Allegro zastrzegła sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków umowy. Możliwa ona była np. w przypadku wystąpienia zmian technologicznych i funkcjonalnych lub uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych. Taki zapis klauzuli powoduje, że dozwolone jest dokonanie jednostronnych zmian w umowach bez sprecyzowania jednocześnie jasno zakresu i przesłanek ich wprowadzenia. Co więcej, sam zapis jest w bardzo dużym stopniu ogólnikowy. Tym samym można go wykorzystywać przy wielu wprowadzanych zmianach, dokonując modyfikacji bez wiedzy i zgody konsumenta.

Jak wskazuje Urząd, tego typu zapisy w umowach z wielomiesięcznym okresem rozliczeniowym, opłaconym przez konsumenta z góry to zło. Zdaniem Prezesa UOKiK bowiem wieloletnie umowy powinny zapewniać niezmienione warunki przez cały opłacony z góry okres obowiązywania.

Zobacz także: Allegro przegrywa z UOKiK – 206 mln złotych kary za faworyzowanie własnego sklepu

Prezes UOKiK: To furtka prowadząca do nadużyć

Od lat postulujemy, by regulaminy były formułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały regulowały obowiązki stron umowy. Konsumenci opłacający z góry wielomiesięczny kontrakt mają prawo wierzyć, że konkretne warunki, na które wyrażają zgodę, będą niezmienne. Uprawnienia przedsiębiorcy do jednostronnej zmiany mogą prowadzić do nadużycia jego pozycji poprzez obciążenie konsumentów skutkami tych zmian. Zwłaszcza, gdy konsumenci nie mogą być całkowicie pewni, że odzyskają pieniądze za wykupione płatne usługi.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Zgodnei z decyzją Prezesa UOKiK, za stosowanie niedozwolonych klauzul Allegro ukarano grzywną. Na spółkę nałożono sankcję finansową w wysokości blisko 4 milionów złotych (3 970 677 zł). Co więcej, wraz z dniem 22 grudnia 2022 roku spółka zdecydowała się na zaniechanie stosowania we wzorcu kwestionowanych postanowień względem konsumentów. Równocześnie Allegro zadeklarowało w odniesieniu do zawartych już umów, że zrzeka się możliwości dokonywania na ich podstawie zmian, wykorzystując wspomniane klauzule.

Źródło: UOKiK

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *